Barbara Szpakowska

Ekonomista, logistyk, certyfikowany coach ACC ICF (Associate Certified Coach, International Coach Federation). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna
w Katowicach) oraz Studiów Podyplomowych na Kierunku Coaching w Biznesie na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Ukończyłam akredytowaną przez ICF Szkołę Coachingu Zespołów (Coachways). Uczestniczyłam w licznych szkoleniach coachingowych, z kompetencji kierowniczych oraz umiejętności miękkich.
Mając kilkunastoletnie doświadczenie w pracy i kierowaniu zespołami na stanowiskach managerskich
w międzynarodowych korporacjach (M&M Militzer & Muench Polska sp. z o.o., Unilever Polska SA, DHL Exel Supply Chain Polska sp. z o.o.), dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem w przenoszeniu dobrych rozwiązań, wypracowanych przez korporacje, na grunt małych i średnich firm. Pomagam właścicielom firm, kierownikom, liderom, osobom zarządzającym ludźmi, stawać się prawdziwymi liderami swoich zespołów, podnoszącymi własną efektywność
i umiejętnie motywującymi pracowników do osiągania celów firmy.


Jako Coach ACC ICF (Associate Certified Coach, International Coach Federation) działam i postępuję zgodnie z Kodeksem Etycznym tej organizacji, która jako pierwsza na świecie stworzyła i zaproponowała definicję i filozofię coachingu, a także doprowadziła do stworzenia standardów etycznych, których członkowie zobowiązani są przestrzegać.

Kodeks ICF znajdziesz tutaj: kodeks-etyczny-icf