Sukcesy moich klientów!

Barbara pomogła mi sformułować cel, dotyczący mojej przyszłości zawodowej – jako kto i gdzie chciałabym pracować. Była konsekwentna w rozliczaniu podjętych przeze mnie kroków do realizacji tego celu oraz udzielała mi wsparcia. Wcześniej obawiałam się, że niewiele mam do zaoferowania jako pracownik - dzięki współpracy z Barbarą uświadomiłam sobie posiadane umiejętności i predyspozycje zawodowe. Zdarzało mi się ulegać panice w sytuacjach nagromadzenia obowiązków - teraz radzę sobie z „pożeraczami czasu” w pracy, jestem opanowana dzięki planowaniu i kontrolowaniu działań. Poddawałam się wewnętrznemu krytycznemu głosowi, co prowadziło mnie np. do zaniechania pewnych działań – teraz umiem zidentyfikować wewnętrznego krytyka i znam sposoby radzenia sobie z nim. Barbara mobilizowała mnie do szukania odpowiedzi w sobie i z jej pomocą udawało mi się je znajdować. Pokazała mi sposoby, jak ich szukać. Potrafię podejmować rozmowy z przełożonym, dotyczące moich praw i poprawy komfortu pracy. Najbardziej dumna jestem z tego, że z sukcesem brałam udział w kilku rekrutacjach i obecnie podejmuję nową pracę. Teraz częściej myślę o sobie pozytywnie - w sensie zawodowym i nie tylko, mam większą świadomość tego, że sama mogę wpływać (podejmować działania) na poprawę mojej sytuacji w pracy (np. poprzez rozmowy z przełożonym).

Joanna, asystentka Zarządu w dużej korporacjiDzięki współpracy z Basią uświadomiłem sobie na co poświęcam najwięcej mojego czasu i energii, przeanalizowałem delegowanie zadań, znalazłem nowe, niewykorzystane możliwości delegowania zadań, które odciążą mnie w przyszłości. Porównałem kompetencje i zaangażowanie moich pracowników dzięki czemu odkryłem, że najlepiej nadają się oni do rozwiązywania trudnych i wymagających zadań. Poznałem metody motywowania moich pracowników. Wypełnianie formularzy przygotowania do kolejnych sesji uświadomiło mi, że liczne sukcesy dominują nad nielicznymi porażkami. Najbardziej dumny jestem z tego, że odkryłem, iż nie muszę już walczyć o przetrwanie mojej firmy na rynku, lecz o utrzymanie status quo i jej dalszy rozwój. Najcenniejsze jest to, że analiza, przeprowadzona razem z Basią, potwierdziła wysokie kompetencje moich pracowników oraz ich wysoką motywację – wcześniej miałem wątpliwości co do stosowanych metod doboru kadr, które jednak okazały się skuteczne. Znalazłem też potwierdzenie jakiego rodzaju zlecenia powinienem starać się pozyskiwać w pierwszej kolejności, aby były one optymalne dla mojego zespołu. Uświadomiłem sobie, że moja firma ma stabilną pozycję na rynku, dzięki czemu to, co robię, robię dlatego, że chcę, a nie dlatego, że muszę.

Andrzej, współwłaściciel kancelarii radców prawnychTeraz mam większą pewność siebie, jestem osobą opanowaną, asertywną w kontaktach z ludźmi, (szczególnie w sytuacjach zawodowych), mam większe poczucie własnej wartości. Jestem swobodna w zachowaniu i wysławianiu się. Najbardziej dumna jestem z tego, że jestem otwarta w towarzystwie - wyrażam swoje zdanie swobodnie, bez stresu, nadmiernego analizowania tego co mam powiedzieć we wszystkich sytuacjach, kiedy mam ochotę coś powiedzieć. Najcenniejsza we współpracy z Basią była dla mnie możliwość analizy własnych zachowań i potrzeb oraz spojrzenie na to z innej perspektywy
– z większą świadomością własnego zachowania i motywów zachowań innych ludzi. Wcześniej byłam osobą zamkniętą w sobie, z krytycznym podejściem do siebie i negatywnym nastawieniem do nowych sytuacji i wyzwań. Teraz daję sobie prawo do błędu, cieszę się z drobnych sukcesów, umiem znajdować coś pozytywnego w każdej sytuacji. Uświadomiłam sobie, że jestem silną osobą.

Ilona, urzędnik administracji państwowej.